Zásady používania súborov cookie (EÚ)

orilax.info/cookie-policy-eu

Tieto Zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 10. mája 2021 a vzťahujú sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore.

 

1. Úvod 

Naša webová stránka https://orilax.info (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookies a ďalšie súvisiace technológie (pre zjednodušenie sú všetky technológie označované ako „cookies“). Súbory cookies umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme angažovali. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní cookies na našich webových stránkach.

2. Čo sú cookies?

Cookies je malý jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webovej lokality a ukladá na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas ďalšej návštevy.

3. Čo je skript?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správne a interaktívne fungovanie našej webovej stránky. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je webový maják?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej lokality. Na tento účel sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. Cookies

5.1 Technické alebo funkčné súbory cookies

Niektoré súbory cookies zaisťujú, že určité časti webovej stránky fungujú správne a že vaše používateľské preferencie zostávajú známe. Umiestnením funkčných cookies vám uľahčujeme návštevu našej webovej stránky. Pri návšteve našej webovej stránky tak nemusíte opakovane zadávať rovnaké údaje, a napríklad položky zostávajú vo vašom nákupnom košíku až do zaplatenia. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické súbory cookies

Štatistické súbory cookies používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Pomocou týchto štatistických súborov cookies získavame prehľad o používaní našej webovej stránky. Žiadame vás o povolenie umiestniť štatistické súbory cookies.

5.3 Marketingové/sledovacie cookies

Marketingové/sledovacie súbory cookies sú súbory cookies alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktorá sa používa na vytváranie používateľských profilov, na zobrazovanie reklamy, alebo na sledovanie používateľa na tejto webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

6. Umiestnené cookies

7. Súhlas

Keď prvýkrát navštívite našu webovú stránku, zobrazí sa vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookies. Len čo kliknete na „uložiť nastavenia“, súhlasíte s tým, aby sme používali kategórie súborov cookies a zásuvných modulov, ktoré ste si vybrali vo vyskakovacom okne, ako je opísané v týchto zásadách používania súborov cookies. Používanie súborov cookies môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že naše webové stránky už nemusia správne fungovať.

8. Vaše práva ochrany osobných údajov

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek si doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
  • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a na vymazanie vašich osobných údajov. Právo na prenosnosť údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k inému prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Toto dodržiavame, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.
  • Pre uplatnenie týchto práv nás, prosím, kontaktujte.

Pozrite si, prosím, kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookies. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi vás vypočujeme, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

9. Povolenie/zakázanie a odstránenie súborov cookies

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne odstránenie súborov cookies. Môžete tiež určiť, že určité súbory cookies sa nesmú využívať. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača tak, aby ste pri každom umiestnení súboru cookies dostali správu. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že naša webová stránka nemusí fungovať správne, ak sú vypnuté všetky súbory cookies. Ak vymažete súbory cookies vo svojom prehliadači, budú umiestnené znova po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

10. Kontaktné údaje

V prípade otázok a/alebo komentárov týkajúcich sa našich zásad používania súborov cookies a tohto vyhlásenia nás kontaktujte pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

OPFE PHARMA, s. r. o.,
Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, Slovensko
Webová stránka: https://www.orilax.info
Email: sales@orilax.info
Telefónne číslo: +44 73 1122 4446

Tieto Zásady používania súborov cookies boli synchronizované s cookiedatabase.org 4. marca 2021. cookiedatabase.org on 2021. March 4.

Zostať v kontakte

V našom Všeobecnom bulletine budeme s vami zdieľať najnovšie informácie a akcie...

 

 

sk_SKSlovenčina