O NÁS

orilax.eu/about-us

Naše telo a myseľ fungujú v súlade s pravidlami prírody. Striedanie dňa a noci by sme mali zosúladiť so striedaním cyklov bdenia a spánku – fáz aktívnej práce a pasívnej regenerácie. Kvalitná a efektívna regenerácia, ktorá prebieha počas nášho odpočinku a spánku, je nevyhnutná pre naše fungovanie vo fáze bdenia a pre podporu zdravého aktívneho spôsobu života každého z nás. Potreba spánku je pre každého jedinca iná a odvíja sa aj od jeho telesnej stavby, životného štádia, v ktorom sa nachádza, a okolitého prostredia. Nespavosť, nepokojný spánok alebo spánková deprivácia pretrvávajúca počas dlhšieho obdobia môže spôsobiť nadmerný stres, únavu, úzkosť, priberanie/chudnutie, stratu mentálnej kapacity a vo všeobecnosti znížiť kvalitu života. Nastavenie zdravého spánkového rytmu je dôležité pre každého, a to najmä z dôvodu zachovania fyzickej a duševnej pohody, vitality a šťastia.

OPFE a OriLax

Výskum a vývoj

Firemná kultúra našej spoločnosti OPFE uprednostňuje výskum a vývoj (V&V). Každý rok venujeme množstvo času, intelektuálne a finančné zdroje výskumným aktivitám, ktoré nás posúvajú k vyvíjaniu ďalších produktov.

Stephania Rotunda

Záruka kvality našich produktov

Najvyššia kvalita našich výrobkov je pre OPFE najdôležitejšou prioritou.

Z tohto dôvodu je samozrejmé, že na výrobu našich produktov používame výhradne prvotriedne suroviny.

Priebežné investície do optimalizácie výrobných procesov a výrobných programov sú taktiež zárukou vysokej kvality. Kvalitu našich výrobkov neustále preverujeme priebežnými externými a nezávislými kontrolami.

sk_SKSlovenčina